Piše Vladimir Janković, Game/UI Artist u Nordeusu

Video igre se razlikuju po žanrovima, tipovima, količini vremena koje traže od igrača, veličini produkcije i raznim drugim osnovama. Iako postoje igre koje možemo nazvati “minimalnim”, one su pretežno medij koji se snažno oslanja na vizuelnu komunikaciju. Zbog toga vizuelni umetnici različitih profila igraju važnu ulogu u oblikovanju svake igre.

Iako raznovrsne, uloge umetnika u razvojnim timovima se često preklapaju, dodaju ili izostavljaju, u zavisnosti od tipa igre ili veličine tima – što neretko zbunjuje početnike u industriji. Ovaj tekst je namenjen njima. U nastavku se nalazi gruba podela i skica različitih uloga koje artisti mogu imati u procesu razvoja igara.

Graphic and UI Designer

Grafički dizajn i dizajn korisničkog interfejsa su veoma srodne discipline. Obe se bave komunikacijom sa igračima raspoređujući informacije tako da se najlakše i najbolje razumeju.

Pritom, grafički dizajn je u funkiciji izrade različitih sličica, ikonica i simbola koji se koriste u igri. Tu spadaju i logo i brend igre, kao i propratni vizuali koji se koriste u marketingu, dok se dizajner korisničkog interfejsa bavi i interakcijom pomažujući igračima da lakše upravljaju igrom.  

I jedni i drugi najčešće koriste Photoshop, Illustrator, kao i programe specijalizovane za UX (korisničko iskustvo) kao što su Sketch ili Adobe XD.

Illustrator

Najpribližnija profesija standardnom crtanju i slikanju koje se uglavnom uči u školama. Pod ilustracijom se ovde misli na sliku koja je sama po sebi finalni proizvod i ima svrhu da privuče pažnju igrača. Često se koriste na “Loading” ekranima ili u promociji igre. Igre bazirane na kartama koje su popularne u poslednje vreme obično su bogate ilustracijama.

Ono što je bitno jeste da je digitalna ilustracija standard. Ilustracije crtane na papiru ili drugom medijumu osim digitalnog retko se koriste. U tom pogledu, digitalna tabla za crtanje i programi poput Photoshop-a su alati kojima se služi ilustrator.


Concept Artist

Poput ilustratora i concept artist koristi svoje crtačke sposobnosti – ali sa potpuno drugačijom svrhom. U procesu razvoja igre, većina ideja su samo reči na papiru. Uloga concept artista jeste da ih pretoči u vizuelni oblik. U većini slučajeva, to podrazumeva kreiranje velikog broja varijacija dok se ne pronađe finalno rešenje.

Na primer, recimo da je u igri potrebno napraviti lik ratnika. Concept artist će prvo napraviti dosta brzih skica različitih tipova ratnika koji mogu imati različite oklope ili oružja. Od tih skica izabraće se jedna koja će se detaljnije definisati (delovi oklopa, ornamenti, materijal). Nakon toga, lik ratnika preći će u narednu fazu produkcije gde će, recimo, biti izmodelovan u 3D-u i animiran.

Za konceptulnog umetnika nije ključno da zna savršeno da crta. Mnogo je važnije da ume da protumači zahteve i prevede ih u vizuelni koncept, odnosno da dobro definiše ideju (koncept).

3D Artist

3D Art je prilično široka oblast u kojoj neke sfere imaju sličnosti, dok su druge potpuno različite. Na primer, modelovanje automobila je potpuno različito od pravljenja karaktera, te se njima obično bave različiti umetnici.

Kada je u pitanju modelovanje karaktera, zadatak artista je da uzme koncept koji je zamislio concept artist i da ga prenese u 3D. To se obično radi tako što se prvo pravi verzija koja ima mnogo poligona (svaki 3D objekat je sastavljen od poligona, što ih ima više to je procesoru potrebno više resursa). To je najbolji način da se prenese ideja sa koncepta. Ova faza podseća dosta na vajanje i omogućava veliki prostor za kreativno izražavanje.

Poznavanje osnova klasične umetnosti veoma je korisno za 3D artiste. Zbog toga gejming kompanije često organizuju radionice vajanja i life drawing sesije. Ovo je fotografija sa jedne od radionica koje smo organizovali u Nordeusu.

Potom se prelazi u fazu smanjivanja broja poligona da bi se dobio 3D model koji je što približniji originalu ali uz korišćenje što manje resursa. Ovo je neophodan tehnički korak i on najčešće spada u domen character artista. Takođe, to je generalni princip na kome 3D funkcioniše – što bolji izgled sa što manje poligona.

Pored standardnih 3D programa kao što su Maya, 3DS Max, Blender, 3D artisti koriste i ZBrush, program koji bi se najbolje opisao kao digitalni ekvivalent vajanja.

Texture Artist

Da bi 3D modeli u igri izgledali uverljivo potrebno je obratiti posebnu pažnju na materijale i teksture na njihovoj površini. Prema potrebama i mogućnostima tima, teksturisanje može biti u domenu 3D Artista koji je sačinio model ili posebnog stručnjaka za ovu oblast.

Pored nacrtanih tekstura, materijali su često definisani svojstvima, što podrazumeva dosta tehničkih zahteva. Primera radi, zlato na oklopu može biti žute boje ali može da ima potpuno drugačiji odsjaj – u zavisnosti od kvaliteta materijala, kao i drugačiji ton – u zavisnosti od svetla.

Standarni softveri koji se danas koriste za teksturisanje su Substance Designer i Substance Painter, koji su značajno olakšali rad u ovom domenu.

Animator

Najčešći predmet animacije u video igrama su karakteri. Proces i alati za animaciju se razlikuju u zavisnosti od toga da li je karakter 2D ili 3D ali suština je ista: u igrama se koriste principi animacije, pokreta i tempa da bi se dočarao željeni karakter ili njegovo stanje.

Animatori koriste sistem skeleta koji se nakači na 2D ili 3D model i oživljavaju ga uz pomoć raznih kontrolera i simulacije fizike (gravitacije ili sile, uz pomoć posebnih alata).

Jedna specifičnost u odnosu na tradicionalnu animaciju jeste da se u gejmingu sve radi digitalno pa animator nema potrebu za crtanjem zasebnih frejmova.

VFX Artist

Da bi se dodatno pojačalo uzbuđenje i doživljaj igrača dok igraju igre koriste se vizuelni efekti (VFX). Ovo je dosta tehnička sfera umetnosti u igrama jer pored osećaja za tajming i animaciju, kao i poznavanja 2D i 3D alata, potrebno je postići željeni vizuelni efekat sa tehničke strane.

Efekti se uobičajno prave u samim programima u kojima se pravi i igra, kao što su Unreal Engine ili Unity.

Technical Artist

Na pola puta između umetnika i inženjera nalazi se Technical Artist. Njogova uloga jeste da kreira alate koji će umetnicima pomoći da svoju viziju prenesu u igru na najblji mogući način, kao i shader-a koji upravljaju izgledom i ponašanjem objekata u igri.

Npr. ako karakter u igri prođe kroz vodu, ona će se uzburkati, početi da prska i da se muti upravo zahvaljujući radu Technical Artista, umetnika koji se bavi kodiranjem u funkciji vizuelnog doživljaja.

Koji je tvoj pravac?

Kao što sam već napomenuo, ovo je bio veoma grub opis različitih sfera umetnosti u igrama. Pojedini umetnici razvijaju svoje veštine u pravcu generalista i mogu da pokriju nekoliko uloga istovremeno, dok se drugi specijalizuju za pojedinačne oblasti. U zavisnosti od veličine tima, potreba igre, kao i resursa koji su na raspolaganju, ove uloge se često preklapaju, dopunjuju ili izostvaljaju.

Ukoliko ste zainteresovani za umetnost i video igre, nadam se da će vam ovaj tekst pomoći da nastavite da razvijate ova interesovanja. Na vama je da zasučete rukave, budete vredni i da jednog dana igramo igre koje ste vi pravili s uživanjem.

U okviru Intro 2 gaming događaja Vladimir je održao i predavanje na ovu temu i možete ga pogledati dole ili na Nordeus Hub You Tube kanalu.